ఖాతా

డౌన్‌లోడ్‌లు: 6,187
డౌన్ లోడ్ చేయబడిన 640,788 సార్లు.
మరియు కౌంటింగ్

తెలుసా నీకు తెలుసు?

మా వినియోగదారులందరినీ రక్షించడంలో సహాయపడటానికి, wizzsim.com లోని అన్ని ఫైల్‌లు రోజూ వైరస్లు మరియు మాల్వేర్ కోసం లోతుగా స్కాన్ చేయబడతాయి ..

X- ప్లేన్ తాజా వార్తలు

స్టార్ క్రియారహితస్టార్ క్రియారహితస్టార్ క్రియారహితస్టార్ క్రియారహితస్టార్ క్రియారహిత
 

This fascinating project development journey has started back in 2015(!)The purpose of this project is to introduce the He-162 along with its authentic systems, operating nuances and characteristics, replicating it as close as possible to the real He-162. Development approach is in many aspects educational, and it will be reflected in the POH.

The research involved in this project has accumulated into years of development. Obtaining and translating original and authentic materials, manuals, photos, drawings, reports... into a living aircraft simulation in X- ప్లేన్ , was the deepest challenge.

It scheduled as a VSKYLABS 2019 release, but it was put on hold to allow a few research-related issues to be resolved.

The project, which is already in a very advanced development stages will get back on the development tracks during January 2020.

మూల

 

X- ప్లేన్ , X- ప్లేన్ 11, vskylabs, He-162 Project

X

క్షమించండి ....

ఈ వెబ్‌సైట్‌లో కుడి క్లిక్ చేయడం సాధ్యం కాదు.